Pory Roku, Jesień. 2012/09/10 Park Źródliska w Łodzi, Ogród Botaniczny w Łodzi, Arboretum w Rogowie.

DSC016431 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46